^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน"


สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ
Telephone: 034-562660
e-mail:

สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ

 

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานตำรวจภูธรท่าเรือ

    พื้นที่รับผิดชอบ ๑๔๓.๑๕ ตารางกิโลเมตร   จำนวน  ๕ ตำบล ดังนี้

               - เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น      ( จำนวน ๑๙ ชุมชน)

               - ตำบลตะคร้ำเอน                    (จำนวน ๑6 หมู่บ้าน)

               - ตำบลอุโลกสี่หมื่น                   (จำนวน ๘ หมู่บ้าน)

               - ตำบลพระแท่น                      (จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน)

               - ตำบลหนองลาน                     (จำนวน ๘ หมู่บ้าน)

     จำนวนประชากร 53,653 คน

     พื้นที่เขตติดต่อ

             ทิศเหนือ       ติดต่อ   อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

             ทิศใต้           ติดต่อ   เขตรับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรท่ามะกา

             ทิศตะวันออก  ติดต่อ  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

             ทิศตะวันตก    ติดต่อ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

     สถานที่สำคัญ

   ∙  ธนาคาร                                     9    แห่ง      

   ∙ ร้านทอง                                     18   แห่ง    

   ∙ โรงพยาบาล                                  1    แห่ง

   ∙ รัฐวิสาหกิจ                                   1    แห่ง      

   ∙ สถานศึกษา                                 24   แห่ง   

   ∙ ร้านค้าของเก่า                              15   แห่ง

   ∙ ร้านสะดวกซื้อ                               7    แห่ง       

   ∙ สถานประกอบพิธีทางศาสนา              1    แห่ง   

   ∙ วัด/สำนักสงฆ์                               14   แห่ง

   ∙ โบสถ์                                           1   แห่ง 

 

Copyrigcht © 2013 สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ